Category Archives: Miêu Thử

Chibi Miêu Thử P3

Tác giả: Đỗ Đỗ.

Tạm thời chưa trans hình được nhak các tềnh iu, ta đang trong holiday, inbox Fb hỏi tụi bạn trong lớp thì chả thấy đứa nào trả lời, hình như về TQ hết r hay sao ik… mà hỏi hoài hơi ngại  ╮(╯_╰)╭  Coi hình đỡ thoy nha các nàng ╭(╯^╰)╮

mieuthu3-1

Sơn trung vấn đáp – Lí Bạch

Vấn dư hà ý thê bích sơn
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên
địa phi nhân gian.

DỊCH NGHĨA

Hỏi ta việc gì lại vào ở trong núi xanh,
Cười không trả lời, lòng cảm thấy thanh nhàn.
Hoa đào theo dòng nước trôi đi xa thẳm,
Riêng chỉ thấy cảnh
đất trời khác hẳn chốn nhân gian

Bản dịch thơ của Tản Đà

Trả lời hỏi trong núi

Hỏi ta: ở núi làm chi?
Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.
Hoa đào theo bẵng nước trôi,
Có riêng trời
đất, cõi người đâu đây.

(source: thuvien.net)

mieuthu3-2

thumieu3-3mieuthu3-4 mieuthu3-5Sao chuột lại xù lông thế này? :))))

mieuthu3-5

mieuthu3-6